Jan Paweł II na Westerplatte w 1987 r. (4,59Mb)


"Walczył polski żołnierz za słuszną sprawę, którą było i nie przestaje być nigdy
prawo narodu do istnienia, do niepodległego bytu, do życia społecznego
w duchu własnych przekonań narodowych i religijnych tradycji,
do suwerenności własnego państwa"

*

"Za tych wszystkich, którzy już odeszli od nas do wieczności,
modlimy się gorąco i polecamy ich
Miłosierdziu Bożemu.
Tak - ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość,
za prawo do istnienia jako państwo.
Przechowujemy w sercach tę świadomość
i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce,
nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być".

JPII